imieniny obchodzi: Amelia, Albert, Leopold
     
O GMINIE
OFERTA INWESTYCYJNA
SOŁECTWA
KALENDARZ IMPREZ
Filmy promocyjne Gminy Pszczew
GOSPODARKA ODPADAMI
TURYSTYKA
GMINNY OŚRODEK KULTURY
KINO "PRZYSTAŃ"
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. PSZCZÓŁKI MAI W PSZCZEWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PSZCZEWIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Komunalnych
Zwierzęta bezpańskie
ROK 2010 ROKIEM OBCHODÓW 750-LECIA PSZCZEWA
PSZCZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
HISTORIA
SPORT
OGŁOSZENIA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
GMINY PARTNERSKIE
BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W GMINIE PSZCZEW
CAF 2006 w Urzędzie Gminy Pszczew
  
Online: 1 odwiedzin: 4967001
  


start » Zakład Usług Komunalnych » Zakład Usług Komunalnych
Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie

ul. Kasztanowa 14, 66 - 330 Pszczew

tel. biuro: (0 95) 749 10 88

tel. wodociągi: (0 95) 749 23 31

tel. oczyszczalnia ścieków: (0 95) 749 23 32

 

Dyrektor: Jan Łukaszyk

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godz. 730 – 1530

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną  w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność w zakresie:

1.       wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególności:

a)       zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

b)       zbiorowego odprowadzania ścieków,

c)       wywozu nieczystości płynnych,

d)       wywozu nieczystości stałych,

e)       utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych,

 

2.       gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

3.       dróg, ulic, mostów i placów, w szczególności bieżącego utrzymania gminnych dróg, ulic, chodników i placów, a w tym zimowego utrzymania dróg,

4.       zieleni gminnej i zadrzewień,

5.       targowisk i hal targowych,

6.       utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

 


UCHWAŁA Nr V.24.2015
Rady Gminy Pszczew
z dnia 05 marca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pszczew oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług

Na podstawie art. 24 ust.1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz.139), w związku ze złożonym w dniu 19 stycznia 2015 roku wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. :
1/ Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena brutto

Jednostka miary

Grupa I

Cena za dostarczoną wodę

3,88

zł/m3

Stawka opłat abonamentowej

1,64

zł/odbiorca/miesiąc

Grupa II

Cena za dostarczoną wodę

3,90

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

1,64

zł/odbiorca/miesiąc

Grupa III

Cena za dostarczoną wodę

3,84

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

1,64

zł/odbiorca/miesiąc

2/ Charakterystyka taryfowych grupy odbiorców usług:
a/ Grupa I – zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego - odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi, lub na cele konfekcjonowania np. mleczarnie, masarnie, zakłady mięsne, zakłady drobiarskie, zakłady przetwórstwa owocowo- warzywnego, rozlewnie i wytwórnie napojów, produkcja leków i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

b/ Grupa II – przemysł pozostały i pozostałe usługi – odbiorcy usług nie wymienieni w Grupie I ( lit.a ) i Grupie III (lit.c) , w tym min.: zakłady chemiczne, myjnie samochodowe, budownictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, usługi transportowe i inne. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego.

c/ Grupa III – gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne – pobór wody na cele: socjalne, zaopatrzenia ludności, zakłady służby zdrowia i opieki społecznej, utrzymanie zieleni i czystości w miastach, produkcja rolna i hodowlana, zaopatrzenie sił zbrojnych i straży granicznej. Odbiorcy rozliczani za ilość wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz normy zużycia wody.


3/ Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena za usługę brutto

Jednostka miary

Grupa I

Cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków

9,78

zł/ m3

Grupa II

Cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków

9,78

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej

2,85

zł/odbiorca/miesiąc

Grupa III

Cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków

9,78

zł/ m3

Stawka opłaty abonamentowej

2,85

zł/odbiorca/miesiąc

4/ Charakterystyka taryfowych grup odbiorców:

a/ Grupa I – odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych dowiezionych: mieszkańcy gminy, zakłady i ośrodki wczasowe.
b/ Grupa II – odprowadzenie i oczyszczenie ścieków komunalnych: mieszkańcy gminy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych, zakłady, ośrodki, jednostki.
c/ Grupa III – odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych posiadających własne przepompownie ścieków.

§ 2. 1. Do taryf określonych w § 1 ustala się dopłatę dla Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie, do następujących taryfowych grup odbiorców usług:
1) dla gospodarstw domowych dostarczających ścieki ze zbiorników bezodpływowych, z
których nie ma możliwości odprowadzenia ścieków poprzez system kanalizacji
( z I grupy odbiorców), w wysokości - 6,20 zł do 1m3 ścieków,
2) dla gospodarstw domowych odprowadzających ścieki poprzez system kanalizacji
( z II grupy odbiorców), w wysokości - 0,80 zł do 1m3 ścieków,
3) dla gospodarstw domowych posiadających własną przepompownię ścieków
( III grupa odbiorców), w wysokości - 2,56 zł do 1m3 ścieków,
4) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla III grupy odbiorców
w wysokości - 0,38 zł do 1m3 wody.
2. Kwoty dopłat, o którym mowa w ust. 1 sfinansowane zostaną z dochodów własnych Gminy Pszczew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
01 kwietnia 2015 roku.

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                           Zbigniew Gajewski

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
Do pobrania
 
Regulamin porządku domowego
   


zamów subskrypcje
czwartek
15 listopada 2018
 
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  

czytaj » | dodaj »

Tutaj znajdziesz firmę lub instytucje które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź.

Zapraszamy

  
© 2009 - 2018 UG Pszczew. All rights reserved