imieniny obchodzi: Leon, Ludmiła, Eustachy
     
O GMINIE
OFERTA INWESTYCYJNA
SOŁECTWA
KALENDARZ IMPREZ
Filmy promocyjne Gminy Pszczew
GOSPODARKA ODPADAMI
TURYSTYKA
GMINNY OŚRODEK KULTURY
KINO "PRZYSTAŃ"
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. PSZCZÓŁKI MAI W PSZCZEWIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PSZCZEWIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Usług Komunalnych
Zwierzęta bezpańskie
ROK 2010 ROKIEM OBCHODÓW 750-LECIA PSZCZEWA
PSZCZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
HISTORIA
SPORT
OGŁOSZENIA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
GMINY PARTNERSKIE
BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ W GMINIE PSZCZEW
CAF 2006 w Urzędzie Gminy Pszczew
  
Online: 9 odwiedzin: 4403905
  


start » AKTUALNOŚCI » Gazeta Lubuska Run już 7 października 2017 r. w Pszczewie!
AKTUALNOŚCI

Już 7 października 2017 r. w Pszczewie na Ośrodku Wypoczynkowym KARINA odbędzie się pierwszy Gazeta Lubuska Run! Gmina Pszczew jest jednym z Organizatorów biegu.

Już dziś zachęcamy do zapisów i udziału!

 

Poniżej zamieszczamy regulamin biegu i link do zapisów.

 

 

REGULAMIN BIEGU GAZETA LUBUSKA RUN – PSZCZEW 2017

 

I. CEL IMPREZY:

 

- Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Gminy Pszczew, Powiatu Międzyrzeckiego, województwa lubuskiego i sąsiednich.

- Popularyzacja masowych biegów przełajowych, jako jednej z form aktywnego wypoczynku - Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

- Promocja Gazety Lubuskiej

 

II. ORGANIZATORZY:

 

-Polska Press sp. z o.o wydawca Gazety Lubuskiej ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,

- H&S Media Consulting Tomasz Hucał,

- Gmina Pszczew,

- PPUH REST s.j.: „Ośrodek Wypoczynkowy Karina”.

 

* Kontakt z organizatorem:

sprawy marketingowe: tel. 519 503 624, e-mail: Renata.Pekala@polskapress.pl ;

sprawy sportowe: tel. 505 787 302, e-mail: biuro@hsmedia.pl

Współpraca: - Nadleśnictwo Trzciel

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

 

Sobota, 7 października 2017 roku, tereny Ośrodka Wypoczynkowego Karina w Pszczewie, ul. Wybudowanie 15.

 

IV. TRASA BIEGU:

 

Bieg Główny - rywalizacja odbywa się na dystansie ok.10,5 km (2 pętle po ok. 5,3 km), która wiedzie głównie leśnymi i polnymi drogami, z małym udziałem publicznych dróg asfaltowych.

 

Bieg Hobby – jedna pętla (o długości ok. 5 km) trasy Biegu Głównego.

 

Bieg Dzieci i Młodzieży do lat 12- rywalizacja odbywa się na trasie o długości ok. 400 metrów, w pobliżu Ośrodka, rodzaj nawierzchni: drogi polne i szutrowe.

 

Bieg Młodzieży 12-15 - rywalizacja odbywa się na trasie o długości ok. 1.200 metrów, w pobliżu Ośrodka, rodzaj nawierzchni: drogi asfaltowe, polne i szutrowe.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. W Biegach Głównym oraz Hobby mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.

2. W Biegu Dzieci i Młodzieży górny limit wieku wynosi 15 lat z tym, że na dłuższym dystansie wystartować mogą jedynie zawodnicy, którzy mają ukończone minimum 12 lat (wiek w dniu imprezy)

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu oraz postanowienia regulaminu. Wzór zgody dostępny na stronie internetowej organizatora.

4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując w biurze zawodów, w godzinach jego pracy, oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatora.

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i spikera.

7. Start z numerem startowym innej osoby i pod jej nazwiskiem skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją i dopisaniem na liście wyników, przy nazwisko osoby pierwotnie zgłoszonej, symbolu DSQ oznaczającego dyskwalifikację.

8. Nie ma możliwości zmiany dystansu, na którym się startuje. Obowiązuje dystans zadeklarowany podczas rejestracji do biegu. Samowolna zmiana dystansu skutkuje dyskwalifikacją.

9. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu. 10. Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej.

 

VI. ZGŁOSZENIA

 

1. Na wszystkie biegi wyłącznie elektronicznie – od 25 lipca 2017 roku od godz. 10:00 do dnia 1 października 2017 r. do godz. 18:00 lub wcześniej do osiągnięcia limitu startowego, poprzez rejestrację na stronie internetowej: www.super-sport.com.pl

2. W przypadku gdy do 1 października 2017 roku nie zostanie osiągnięty limit zgłoszeń, możliwe będzie zapisanie się osobiście w biurze zawodów w godzinach jego pracy.

3. Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości zawodnika lub opiekuna prawnego, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej i biegu na własną odpowiedzialność oraz uiszczeniu opłaty startowej. Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w biegach i wpłacenia w terminie opłaty startowej.

4. Osoby, które do 17 września 2017 roku wniosą opłatę za start otrzymają numer startowy z własnym imieniem.

5. Osoby, które w ciągu tygodnia (7 dni) od zgłoszenia nie dokonają opłaty startowej, zostaną wykreślone z listy zapisanych na bieg.

6. W zawodach obowiązuje limit startujących, który wynosi: Bieg Główny i Hobby – limit łączny 500 osób, Bieg Dzieci i Młodzieży – 150 osób.

7. O zmieszczeniu się w limicie decyduje termin wniesienia opłaty startowej, a nie termin zapisania się na bieg.

8. Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem zapisów elektronicznych. Osoba, która z jakichś przyczyn nie może wystartować w biegu i chce odstąpić swój pakiet innej osobie, musi o tym niezwłocznie poinformować organizatorów, nie później, niż 1 października 2017 roku, do godz. 20.00 – mailowo lub pisemnie.

9. Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów startowych.

 

VII. OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE

 

1. Płatności dokonujemy wyłącznie bezpośrednio za pomocą strony internetowej: www.super-sport.com.pl , za pośrednictwem usługi DotPay Opłaty startowe wynoszą: Biegi Główny i Hobby: – zawodnicy zapisani i opłaceni elektronicznie do 10 września 2017: 45 zł – zawodnicy zapisani i opłaceni elektronicznie od 11 września 2017: 55 zł – osoby zapisane w biurze wydawania numerów i wnoszące opłatę w czasie działania biura (tylko jeżeli będą wolne miejsca): 80 zł Bieg Dzieci i Młodzieży: – przez cały termin zgłoszeń elektronicznych – do 1 października 2017 roku: 10 zł – w przypadku płatności w biurze wydawania numerów (tylko jeżeli będą wolne miejsca): 20 zł Za datę wniesienia opłaty startowej przyjmuje się datę dokonania płatności za pośrednictwem strony internetowej super-sport.com.pl

2. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: - w Biegu Głównym i Hobby: numer startowy z agrafkami, zwrotny chip do pomiaru czasu, pamiątkowy medal, techniczną koszulkę biegową, ciepły posiłek oraz ciepły i zimny napój, owoce na mecie, a także wodę na trasie biegu. Osobom zapisanym w biurze zawodów – nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego! - w Biegu Dzieci i Młodzieży: numer startowy z agrafkami, pamiątkowy medal, drobny poczęstunek, ciepły oraz zimny napój na mecie.

3. Koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów lub jednostki delegujące,

4. Dowodem zaksięgowania opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy nazwisku zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów,

5. Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

VIII. KLASYFIKACJE KOŃCOWE

 

BIEG GŁÓWNY

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 oraz w kategoriach wiekowych za miejsca 1-3.

Kategorie w Biegu Głównym:

 

KOBIETY:

K – 16 - 29 LAT

K – 30 – 39 LAT

K –40 – 49 LAT

K – 50 +50 i więcej LAT

 

MĘŻCZYŹNI:

M –16 – 29 LAT

M –30 – 39 LAT

M –40 – 49 LAT

M –50 – 59 LAT

M – 60 +60 i więcej LAT

 

BIEG HOBBY

Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3.

 

BIEGI DZIECI i MŁODZIEŻY

W Biegu Dzieci i Młodzieży nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja, nie będzie także pomiaru czasu. Bieg ma charakter rekreacyjny.

 

IX. POMIAR CZASU

 

1. W Biegu Głównym pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą jednorazowych chipów (umieszczanych w numerze startowym) przez firmę Super-Sport (www.super-sport.com.pl)

2. Do ustalenia końcowej klasyfikacji zawodników uwzględniany będzie czas NETTO zawodnika.

3.Na wynikach podane będą zarówno czasy brutto, jak i netto.

4. W Biegu Dzieci i Młodzieży nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.

5. Uczestników obowiązują limity czasowe. Aby zostać sklasyfikowanym w Biegu Głównym należy pokonać trasę w czasie do 90 minut, w Biegu Dzieci i Młodzieży - do 15 minut.

 

X NAGRODY

 

BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal (nie dotyczy rodziców biegnących z dziećmi).

 

BIEG GŁÓWNY

1. Za miejsca 1-3 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: trofea sportowe i nagrody rzeczowe 2. W kategoriach wiekowych za miejsca 1-3: trofea sportowe i ewentualnie drobne upominki w miarę możliwości organizatora

3. Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open kobiet i mężczyzn nie otrzymują nagrody po raz drugi w kategorii wiekowej

4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.

5. Nagroda - upominek dla najstarszego zawodnika, który ukończy bieg.

 

BIEG HOBBY

1. Za miejsca 1-3 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: trofea sportowe i nagrody rzeczowe 2. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.

 

XI WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

 

1.Pakiety startowe na Bieg Główny i Hobby wraz z numerami i chipami do pomiaru czasu oraz numery na Bieg Dzieci i Młodzieży będą do odbioru w biurze wydawania numerów – teren Ośrodka Wypoczynkowego Karina, Wybudowanie 15, Pszczew w następujących dniach: - w piątek, 6 października 2017 roku, w godz.18.00 – 20.00, - w dniu zawodów – 7 października 2017 roku, w godz. od 8.30 do 11.00 (numery na Bieg Dzieci i Młodzieży wydawane będą do godz. 10.30).

2.Pakiety startowe odbieramy osobiście. W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany (z numerami dowodów osobistych, którymi legitymują się obie osoby lub numerami innych dokumentów, stwierdzających tożsamość). Treść upoważnienia dostępna będzie na stronie internetowej organizatora.

3.Warunkiem odebrania pakietu startowego jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu i zapoznanie się z regulaminem imprezy” Gazeta Lubuska Run”. W przypadku nieletnich - także podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w zawodach.

 

XII. PROGRAMY ZAWODÓW

 

Piątek, 6 października 2017 godzina 18.00-20.00 – wydawanie pakietów startowych

Sobota,7 października 2017r.

8.30 – otwarcie Biura Zawodów, wydawanie numerów i pakietów startowych

11.00 – zamknięcie Biura Zawodów i wydawania numerów (UWAGA! Wydawanie numerów na Bieg Dzieci i Młodzieży do godz. 10.30)

11.15 – start Biegu Dzieci i Młodzieży na 400 m

11.20 – start Biegu Dzieci i Młodzieży na 1200 m.

12.00 – wspólny start Biegu Głównego na 10 km i Biegu Hobby na 5 km

14.00 – dekoracja zwycięzców

14.20 – konkurs z nagrodami

14.45 – zakończenie zawodów

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy biegną na własna odpowiedzialność.

2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, szatnie oraz depozyt.

3. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

4. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Czytaj więcej:

http://www.gazetalubuska.pl/sport/biegi-i-rekreacja/gazeta-lubuska-run/a/regulamin-biegu-gazeta-lubuska-run,12255535/

 

Zapisy:

http://super-sport.com.pl/zapisy-formularze.html

 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link


zamów subskrypcje
wtorek
20 lutego 2018
 
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
  

czytaj » | dodaj »

Tutaj znajdziesz firmę lub instytucje które działają w obrębie naszego miasta. Wejdź sprawdź.

Zapraszamy

  
© 2009 - 2018 UG Pszczew. All rights reserved